Hakem Rehberi

Dergimizde hakemlerin ve yazarların birbirlerine karşı kimliklerinin gizli tutulduğu çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılır. Bunun için hakem isimleri yayımlanmaz. Yazarlar ve hakemler, kimliklerinin gizli kalması için gayret göstermelidir.

1. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen eserleri öncelikle yayın ilkeleri ile dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler.

2. Ön incelemeden geçen eserler için Editör tarafından Alan Editörü atanır. Alan Editörü eseri, değerlendirilmesi amacıyla en az 2 hakeme gönderir.

3. Eserin dergiye kabul edilebilmesi için 2 hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekir. Gerektiği durumlarda 3. hakemden de değerlendirme sürecine katkı sağlaması istenebilir. Hakem raporlarından biri olumlu diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir.

 4.  Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

5. Kabul edilen eserin yayınlanma süreci, eserin kabul edildiği tarihten itibaren 2-4 ay sürmektedir.

6. Dergiye makale gönderimi ücretsizdir. Yayına kabul edilen makalelerden hiçbir ücret talep edilmez. Bir sayıda aynı yazarın en fazla iki yayını (farklı yayın türlerinden olmak kaydıyla) yayımlanabilir.

7. Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate - İntihali Engelleme Programı, Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi'nde kullanılmaya başlamıştır. Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyonun üzerinde makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Yayıncı ortakları arasında CrossRef, Gale, Emerald, ABC-CLIO, SAGE Reference, Oxford University Press, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, Taylor&Francis, PubMed, Pearson, McGrawHill, Wiley ve EBSCO host gibi büyük yayınevleri bulunmaktadır.

8. Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi'ne makale gönderen yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. iThenticate programı aracılığıyla intihal yaptığı tespit edilen yazarların eserlerine dergimizde yer verilmez. Bu konuyla ilgili rapor yazara gönderilir.

Hakemler değerlendirme süreci

  1. Yazıları inceleme ve değerlendirme sürecinin öncesinde ve sonrasında gizlilik ilkesine dikkat etmelidirler.
  2. Değerlendirmeyi tarafsız ve eleştirel bir şekilde yapmalıdır.
  3. Değerlendirmede bulunurken sadece yazıların akademik yönden doğruluğunu dikkate almalı, yazıda ortaya konulan düşüncenin kendisine uygun olup olmamasına bakmamalıdır.
  4. Araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
  5. Raporları hazırlarken hakaret, küçümseme, şahsı hedef alan, itham içeren ifadelerden kaçınmalı, sadece metni esas alarak objektif ve ölçülü ifadeler kullanmalıdır.
  6. Değerlendirme raporlarında net ifadeler kullanmalı, olumlu ya da olumsuz neticeyi gerekçeleriyle beraber ifade etmelidir.
  7. Yazı hakkında olumsuz kanıya vardıkları ya da düzeltme istedikleri takdirde mutlaka “alternatif öneriler” sunmalıdırlar.

  8. Hakemler, kendilerine tanınan süre içerisinde makaleleri değerlendirmeli, aksi bir durumda değerlendirme yapamayacaklarını, makul bir süre içerisinde dergiye bildirmelidirler.