Amaç ve Kapsam

Amaç
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisinin amacı, ilahiyat alanında yapılan çalışmalara katkı sunmaktır. Bu bağlamda dergimiz, dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din Bilimleri) araştırma makalesi, derleme makale, çeviri makale, olgu sunumu ve kitap kritiği gibi çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Bu alanlara ait bilimsel çalışmaların yayımlanması bilimin evrenselliğine katkı sağlayacağı gibi bilginin erişilebilirliğini de kolaylaştıracaktır. Bu nedenle dergimizin nihai hedefi bilim adına üretilen bilgileri topluma karşılıksız bir şekilde iletmek ve bilimin evrenselliğini pekiştirmektir.

Kapsam
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi, Dinî Araştırmalar adı altında Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi alanlarında ve alt dallarında hazırlanan çok yönlü özgün çalışma alanlarını kapsar.

Konu Kategorisi
Sosyal Bilimler: Alan Araştırmaları/Tasavvuf Din-Araştırmaları / Dini Çalışmalar

Beşeri Bilimler
Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı
Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık
İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi

Bilim Alanı
Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları

Anahtar Kelimeler
İslam, Tefsir, Kuran, Kıraat, Hadis, Peygamber, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri, Tasavvuf, Arap Dili, Arap Edebiyatı, Felsefe, Din Bilimleri, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık, İslam Tarihi, İslam Sanatları, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki, Din Kültürü, Ahlak, Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji, İslam Medeniyeti, Tefsir, Kıraat, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepler Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık, İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Dini Musiki.

Yayın Periyodu
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.

Hedef Kitlesi
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi’nin hedef kitlesi, Temel İslam Bilimleri alanında araştırmalarını sürdüren profesyoneller ile bu alana ilgi duyan öğrenciler, okurlar ve kurumlardır.

Telif Hakkı
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Ücret Politikası
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisinin tüm giderleri yayıncı tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.