Dergi Hakkında

Amaç
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi'nin amacı sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalara katkı sunmaktır. Bu bağlamda dergimiz, sosyal bilimler alanında araştırma makalesi, derleme makale, çeviri makale ve kitap kritiği gibi çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Bu alanlara ait bilimsel çalışmaların yayımlanması bilimin evrenselliğine katkı sağlayacağı gibi bilginin erişilebilirliğini de kolaylaştıracaktır. Bu nedenle dergimizin nihai hedefi bilim adına üretilen bilgileri topluma karşılıksız bir şekilde iletmek ve bilimin evrenselliğini pekiştirmektir.

Kapsam
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi sosyal bilimler alanlarındaki özgün çalışma alanlarını kapsamaktadır. Dergi yönetimi gerektiğinde tematik konuları önceleyerek karar verebilme hakkına da sahiptir.

Konu Kategorisi
Sosyal Bilimler, Din Araştırmaları, Dini Çalışmalar, Alan Araştırmaları ve yakın konulu çalışmalar

Bilim Alanları
Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri


Anahtar Kelimeler

Tarih, Din, İslam, Yahudilik, Hıristiyanlık, Uygarlık Tarihi, Sosyoloji, Tefsir, Kuran, Kıraat, Hadis, Peygamber, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri, Tasavvuf, Arap Dili, Arap Edebiyatı, Felsefe, Din Bilimleri, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık, İslam Tarihi, İslam Sanatları, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki, Din Kültürü, Ahlak, Psikoloji, Felsefe, İslam Medeniyeti, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepler Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı, Felsefe Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Doğu Dinleri, Ortadoğu Uygarlıkları, Ortadoğu Mitolojisi.


Yayın Periyodu
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.

Hedef Kitlesi
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi’nin hedef kitlesi sosyal bilimler alanında araştırmalarını sürdüren profesyoneller ile bu alana ilgi duyan öğrenciler, okurlar ve kurumlardır.

Telif Hakkı
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Ücret Politikası
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisinin tüm giderleri yayıncı tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.